Formele documenten

Algemene stukken ALV 2024-02

Uitnodiging ALV – 27 juli 2024
Brief bij stukken voor ALV
Aanmeldingsformulier ALV 2024-02
Volmacht ALV 2024-02

De relevante stukken rond de huurovereenkomst 2024 staan hieronder. Deze stukken zijn tevens input voor de Algemene Leden Vergadering van 27 juli 2024 en worden steeds aangevuld:

Visie Volkstuinen Gemeente Rotterdam

Visie Volkstuinen Gemeente Rotterdam

Inhoudelijke stukken

Huurovereenkomst – concept
Bijlage 1: Notulen ALV2024-01
Bijlage 2: Financieel jaarverslag (volgt)
Bijlage 3: Statuten wijziging
Bijlage 4: Verhuurtekening
Bijlage 5: Concept onderhoudsrapport
Bijlage 6: Overzicht m2 per individuele tuin
Bijlage 7: Algemene bepalingen volkstuinen
Bijlage 8: Demarcatielijst
Bijlage 9: Kwaliteitseisen
Bijlage 10: CROW systematiek
Bijlage 11: Overzicht bodemonderzoeken, niet van toepassing voor VTV Ons Belang.
Bijlage 12: Nalevings- en Handhavingskader Volkstuinen
Bijlage 13: Plattegrond Ons Belang
Bijlage 14: Schadeloosstellingsregeling
Bijlage 15: Huishoudelijk Reglement

Filmpjes

In deze heldere filmpjes licht de Gemeente een en ander toe:

Video Proces & Resultaten
Video Huurovereenkomst

Privacyverklaring VTV Ons Belang

Privacyverklaring VTV Ons Belang