Bomen en bomenkap

Vanaf 1 januari 2023 heeft de gemeente het bomenbeheer helemaal in eigen hand genomen. Zij stellen zich op het standpunt dat de grond van hen is, dus ook alle bomen. Zij onderhouden nu zelf, omdat zij uiteindelijk aansprakelijk zijn voor schade of letsel als er iets gebeurt met bomen.


Dat betekent dat zij regelmatig schouwen op het hele park, ook de individuele tuinen. Zij beslissen of een boom wel of niet gekapt moet worden, of dat er gesnoeid moet worden. Dat doen zij alleen in het kader van veiligheid.

Wil jij dat een boom gekapt wordt, maar de gemeente niet, dan gebeurt het niet. Voor ‘wensbomen’, dus bomen die zonlicht wegnemen maar nog helemaal gezond zijn, wordt dus geen kapvergunning verleend. Gaat de gemeente kappen omdat ze dat nodig vinden en jij wilt het niet, dan moet je zelf bezwaar aantekenen.

Als vereniging krijgen wij geen melding van de bomeninspecteurs over de schouw, noch over hun beslissing omtrent kappen of snoeien. Dat moeten wij dus zelf in de gaten houden. Jaarlijks is er een gesprek tussen de gemeente, de groencommissie, de zaagploeg en bestuur over onderhoud. Hopelijk komen mogelijke plannen voor kap dan ter sprake, maar dat is niet gegarandeerd. Het is dus belangrijk om zelf regelmatig te checken of er iets veranderd is in de situatie van de bomen op jouw tuin. Als een kapvergunning is afgegeven is er een beperkte tijd om bezwaar aan te tekenen.

Indien de bomen door de gemeente gekapt of gesnoeid worden, omdat zij dat noodzakelijk vinden, dan wordt dat door een aannemer gedaan. Wij worden daarover niet altijd van tevoren geïnformeerd of soms pas op het laatste moment.