Bestuur

Onze vereniging heeft een bestuur van vrijwilligers. Het bestuur heeft als taak het behartigen van de belangen van de vereniging en van de leden. Het bestuur is belast met de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken en de door de algemene vergadering genomen besluiten.

De taken van het bestuur zijn onder andere:

  • Het maken van beleidskeuzes en deze voorleggen aan de ALV.
  • Het beheren van de financiën en voeren van de financiële administratie.
  • Het afstemmen met gemeente en diverse instanties.
  • Het bijhouden van de (leden)administratie.
  • Het begeleiden van tuinverkopen en het doen van overschrijvingen.
  • Het onderhouden van de contacten met leden en vrijwilligers.
  • Het beantwoorden van vele vragen, zowel via mail als telefonisch.
  • Het initiëren en begeleiden van verschillende projecten.

 

Voorzitter Patricia van der Zwaan
Secretaris Marjon van der Boom
1ste penningmeester Cock Huizer
2de penningmeester Peggy ter Haak
Technische Dienst Ali Achbar

 

Elke veertien dagen op zaterdag is er een bestuursdienst in de kantine van 10.00 tot 12.00 uur. In 2024 is dit in de even weken. Er worden dan o.a. intakegesprekken gehouden en tuinen overgeschreven. Ook kunnen tuinders een afspraak maken om bijvoorbeeld bouwplannen te bespreken.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat de bestuurders ook leden zijn die een tuin hebben om er van te genieten. Heeft u vragen of opmerkingen, doe dat dan tijdens de spreekuren of via e-mail: info@vtv-onsbelang.nl.