Procedure huren van een tuin

Procedure:

De verhuur van een tuin loopt via het bestuur van de vereniging. Men huurt daarbij een tuin van de vereniging (bruikleenovereenkomst) en koopt het eventuele huisje/opstal van de vorige huurder/eigenaar.

Om in aanmerking te komen voor het huren van een te huur staande tuin op de website of mededelingenbord, moet u zich aanmelden als belangstellende (via het contactformulier).  Daarna wordt er contact met u gelegd en wordt er een bezichtiging georganiseerd met de verkoper, de koper en een lid van het bestuur. In een gesprek met het bestuur wordt bepaald of de tuin aan u kan worden verhuurd. Als u door het bestuur wordt aanvaard als lid, kan de overdacht plaatsvinden. De eventuele verkoop van een huisje/opstal en de onderhandeling over de prijs, is daarbij zaak tussen koper en verkoper. 

Opgelet:

U dient als kandidaat lid bij de aankoop van een huisje / opstal de procedure via de vereniging te volgen. De verkoop van een huisje/opstal zonder tussenkomst van het bestuur is niet rechtsgeldig. Koop dus nooit een tuinhuisje/opstal zonder eerst met het bestuur gesproken te hebben.

 

 

Wachtlijst

Als er geen tuinen te huur staan, dan kunt u zich opgeven bij het bestuur als kandidaat-lid. Het bestuur plaatst de namen van kandidaat-leden in volgorde van aanmelding op een wachtlijst.